KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamise põhimõtted kirjeldavad isikuandmeid, mida kogutakse või genereeritakse (töödeldakse), kui te kasutate meie veebilehte („Honda.ee“), samuti kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, jagatakse või kaitstakse. Need selgitavad samuti teie isikuandmetega seotud valikuid ja kuidas meiega ühendust võtta. 
Me soovitame teil ka lugeda meie privaatsuspõhimõtteid, mis selgitavad täiendavalt seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, ja teie õigusi. 

KES vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

NCG Import Baltics OÜ vastutab teie isikuandmete töötlemise eest. Meie kontaktandmed on esitatud allpool.

MIS on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida me saame salvestada teie arvuti kõvakettale, nutitelefoni või muusse elektroonikaseadmesse. Sõna „küpsis“ viitab nendes põhimõtetes ja nõusolekus siiski ka muudele automaatsetele andmekogumise viisidele, nt Flash küpsised (kohalikud ühisobjektid), veebilehe säilitamine (HTML5), Javascripti skriptid, piksli sildid või küpsised, mis on kasutusel muu tarkvara poolt. Sõna „küpsis“ hõlmab ka teavet MAC aadressi kohta ja muud teavet, mis käsitleb teie kõvaketast, nutitelefoni ja muid elektroonikaseadmeid. 

MILLISEID isikuandmeid kogutakse ja MILLAL?

Kui te kasutate meie veebilehte, kogutakse teie isikuandmeid automaatselt ja neid jagatakse automaatselt meiega teenust vahendava tehnoloogiaplatvormi kaudu.  Me saame ja registreerime andmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid, teie veebilehitsejast, kui te kasutate meie kodulehte. Me kasutame mitmeid meetodeid, nt küpsised ja piksli silte, et koguda andmeid, mis võivad hõlmata (1) IP aadressi, (2) isiklikke küpsiste identifikaatoreid, küpsiste andmeid ja andmeid selle kohta, kas teie seadmes on teatud funktsioonidega tarkvara, (3) isikliku seadme identifikaatoreid ja seadme tüüpi, (4) domeeni, veebilehitseja liiki ja keelt, (5) operatsioonisüsteemi ja selle seadeid, (6) riiki ja ajatsooni, (7) viimati külastatud veebilehti, (8) andmeid teie interaktsiooni kohta meie veebilehega, nt klõpsamiskäitumine, ostud ja valitud seaded, ning (9) juurdepääsuaega ja viite-URLe.
Kolmandad pooled võivad samuti koguda andmeid veebilehe kaudu kasutades küpsiseid, kolmanda poole plugineid ja vidinaid. Need kolmandad poole koguvad andmeid otse veebilehitsejast ja andmete töötluse suhtes kehtivad nende endi privaatsuspõhimõtted. 
Me kasutame küpsiseid, et jälgida, kuidas meie kliendid kasutavad meie kodulehte, ja mõista meie klientide seadeid (riigi ja keele valik). See võimaldab meil pakkuda klientidele teenuseid ja parandada nende kodulehe kasutamise kogemust. Me kasutame küpsiseid ja piksli silte ka selleks, et koguda üldteavet veebiliikluse kohta ja veebilehega toimuvad interaktsiooni kohta ning et selgitada suundumusi ja koguda statistikat, et meie veebilehte parandada. Me kasutame lähtepunktina kolme liiki küpsiseid oma kodulehel:

Funktsionaalsed küpsised:
 Need küpsised on vajalikud veebilehe põhifunktsionaalsuse jaoks ja need on seepärast alati aktiveeritud. Funktsionaalsed küpsised hõlmavad muu hulgas seda, et teie valikuid peetakse meeles veebilehe külastussessiooni ajal või aeg-ajalt, kui te seda soovite. Need teevad ostu- ja makseprotsessid võimalikuks ning aitavad turvalisusprobleemide ja nõuetele vastavuse tagamisega.

Toimimisküpsised: Toimimisküpsised aitavad meil parandada veebilehe toimivust nende kasutamise järgimise abil. Teatud juhtudel parandavad need küpsised teie päringuga seotud töötlemisaega ja aitavad pidada meeles teie veebilehitseja seadeid. Toimimisküpsiste deaktiveerimine võib mõjutada teie isiklike valikute ja veebilehe toimimist.

Sotsiaalmeedia ja reklaamid: Sotsiaalmeedia integratsiooniküpsised võimaldavad teil saada ühenduse oma sotsiaalvõrgustikuga ja jagada sisu meie kodulehelt sotsiaalmeedias.  Turundusküpsised (kolmandatelt pooltelt) koguvad andmeid, mis aitavad sobitada reklaame teie huvidega nii meie lehel kui ka väljaspool seda. Teatud juhtudel on need küpsised seotud teie isikuandmete töötlemisega. Turundusküpsiste deaktiveerimine võib tuua kaasa selle, et te näete reklaame, mis ei ole asjakohased teie jaoks, või te ei saa korralikku ühendust Facebooki, Twitteri või muu sotsiaalmeediaga ja/või te ei saa jagada sisu sotsiaalmeedias.

MIKS ja KUIDAS me kasutame (töötleme) teie isikuandmeid?

Me kasutame teie isikuandmeid, mis on kogutud küpsistega, toimivusesotsiaalmeedia ja reklaami eesmärkidel. Me võime kasutada andmeid ka selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte, et vältida või avastada pettusi, väärkasutust, ebaseaduslikku kasutust ja meie kasutuseeskirjade rikkumisi ning järgida korraldusi, valitsuse nõudeid ja kehtivaid õigusakte. 

Allpool näete, mis küpsiseid meie veebilehel kasutatakse, mis eesmärgil kasutatakse üksikuid küpsiseid, kes paigutab küpsise ja kaua seda salvestatakse teie seadmes:

Põhimõtteliselt on kasutusel kahte liiki küpsiseid, ajutised ja püsivad. Ajutised küpsised on seotud nn veebilehe praeguse külastusega ja need kustutatakse automaatselt, kui te sulete veebilehitseja. Püsivad küpsised säilitatakse teie seadmes. Püsivad küpsised kustutavad endid pärast teatud aja möödumist, kuid need uuendatakse iga kord, kui te külastate vastavat veebilehte.

TEIE ISIKUANDMETE JAGAMINE

NCG Import Baltics OÜ jagab teie isikuandmeid:

  • NCG Import Baltics OÜ seotud ettevõtetega reklaami eesmärgil, kus me kombineerime teie andmeid, mis on kogutud seotud ettevõtete poolt. Seotud ettevõtted on esitatud siin: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

  • sotsiaalmeediaga (nagu Facebook, Google, Instagram, Snapchat ja Twitter), et näidata teile asjakohaseid ja individuaalseid reklaame sotsiaalmeedias, mis põhinevad teie isiklikel andmetel
  • kolmandatest pooltest pakkujatega, kes töötlevad isikuandmeid NCG Import Baltics OÜ nimel, nt andmete töötlemine ja haldamine, e-kirjade jagamine, küsitluste ja analüüside, kaubamärkide ja tooteturunduse juhtimine koos teatud teenuste ja toimingute haldamine kolmanda poole poolt

  • kolmanda poolega vajalikul määral, et (1) vastata regulatiivnõuetele, korraldustele ja kehtivatele õigusaktidele, (2) vältida volitamata veebilehe kasutamist või meie veebilehe ja põhimõtete vastu rikkumist, (3) kaitsta meid kolmandate poolte nõuete eest ja (4) pakkuda abi pettuste ennetamisel ja uurimisel (nt kaubamärgi võltsimine). Me võime ka meil olevaid isikuandmeid teie kohta edastada, kui me müüme või anname kogu ettevõtte või selle osa või varad (sh restruktureerimine, lõpetamine, vara likvideerimine).  

KUIDAS vältida ja kustutada küpsiseid?

Küpsistest keeldumine: Te võite alati loobuda küpsiste kasutamisest oma arvutis muutes seadeid oma internetilehitsejas. Seade olenevad sellest, millist veebilehitsejat te kasutate. Kui te otsustate selle kasuks, siis te ei saa kasutada mitmeid omadusi ja teenuseid, mis eeldavad et veebileht salvestab teie eelistused.
Google Analyticsi küpsistest saate te loobuda siin.
Võimalik on loobuda teatud reklaamivõrgustikest, mis jagavad teavet mitmete võrgustike vahel siin.

Küpsiste kustutamine: Küpsised, mida te olete varem heakskiitnud, saab lihtsalt kustutada. Kui teie arvutis on uuem interneti sirvija, võite kustutada kiirnuppe 
CTRL + SHIFT + Delete. Kui kiirkäsklus ei tööta ja/või te kasutate MACi, alustage sellest, et otsite välja, millist lehitsejat te kasutate, ja siis vajutage asjakohasele lingile.
Pidage meeles! Kui kasutate mitut lehitsejat, kustutage küpsised neis kõigis.

KUIDAS ma loobun nõusolekust sotsiaalmeedia ja reklaamide puhul?

Antud nõusolek NCG Import Baltics OÜ ja seotud ettevõtete puhul võite te alati loobuda antud nõusolekust. Vt meie privaatsuspõhimõtteid.

Küpsiste kasutamise põhimõtete MUUTMINE

Kehtivad õigusaktid ja meie praktika muutub aja jooksul. Kui me soovime küpsiste kasutamise poliitikat uuendada, siis vaadatakse läbi ka muutused kogulehel. Kui me muudame ulatuslikult oma isikuandmete töötlemist, siis me eelteavitame teid sellest, või kui see on juriidiline nõue, me palume teie nõusolekut enne muutuste tegemist. 
Me soovitame, et loeksite küpsiste kasutamise tava. Küpsiste põhimõtteid on viimati muudetud 03.07.2019

Küsimused ja Tagasiside

Me heameelega võtame vastu küsimusi, märkusi ja soovitusi küpsiste põhimõtete ja meie isiklike andmete kohta.
Kui soovite anda meile tagasisidet või kui soovite kasutada oma õigusi oma isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust.
NCG Import Baltics OÜ
Meistri 12
EST - Tallinn 13517